hanne-patient-v02.jpg

Gratis høreapparat

Når De er berettiget til et høreapparat – og ønsker et gratis høreapparat – kan De vælge mellem følgende:

1. Få et gratis høreapparat på en offentlig høreklinik. Eventuelt hos vores offentlige høreapparat-udlevering.  Det vil vi meget gerne være behjælpelig med. Dette forudsætter at De bor i region Nordjylland.

2. Købe høreapparatet med tilskud i en privat høreapparatforretning. Eventuelt hos Hørecenter Limfjord. Det forudsætter at prisen på høreapparatet kan dækkes af det offentlige tilskud – hvilket kan være en tilstrækkelig og god løsning, til mange behov og høretab. I  mange tilfælde vil vi anbefale høreapparater, hvor der er en vis egenbetaling.. Hvis de har helbredstillægskort, kan der ydes tilskud til privat høreapparatbehandling, så egenbetalingen minimeres.

–  Høreapparatet er et lån til Dem fra det offentlige. Instruktion i brug af apparatet, service og evt. reparation er gratis og foregår via det lokale høreinstitut.

– Høreapparatet kan også erhverves privat i en af de mange godkendte høreapparatforhandlere. Det er muligt at få et offentligt tilskud til høreapparatet, men det forudsætter, at der foreligger en bevilling fra den ørelæge, der har fundet, at De har behov for høreapparat. Er De medlem af Danmark, er der også mulighed for tilskud herfra.

Høreapparatet er herefter Deres personlige eje. Service og vedligeholdelse fremgår af den købsaftale, De har indgået med den private forhandler. Videre instruktion i brug er gratis og foregår via det lokale høreinstitut. 
Hvis De tidligere har fået et høreapparat fra det offentlige eller fra privat udbyder med offentligt tilskud, skal der gå mindst 4 år, før De kan få et nyt.

Der findes flere private udbydere og vi kan på Hørecenter Limfjord tilbyde denne behandling.

Her finder du en oversigt over de forskellige typer af høreapparater.

Donate_fill.svg Tilskud

Du har ret til tilskud, hvis du ikke har haft høreapparater før eller hvis du skal have fornyet dine høreapparater.

Læs mere
Search_fill.svg Find os

Du kan finde os i både Nykøbing og Thisted og har du brug for et kort, så du kan få et overblik, så klik her og se mere.

Find os
Information.svg Information

Vil du gerne vide mere om høretab og forskellige øresygdomme, så har vi lavet nogle forskellige artikler til dig.

Læs mere
Diagnostics pos.svg Undersøgelser

Det er vigtigt, at det er det rigtige høreapparat, der vælges. Det kræver en god undersøgelse, tid og samtale.

Læs mere
Alarm clock pos.svg Bestil tid

Vi kan altid finde en tid til dig. Ring mandag - onsdag mellem 11-15 og fredag 9-12 på telefonnummer 96 19 01 00.

Læs mere