Stemmegaffel-v02.jpg

Tinnitus

Tinnitus er lyd i øret – oplevet af den enkelte.

Tinnitus bruges om alle former for lyd i øret – lige fra en hvinende lyd til en summende bastone.

Behandling: 3 ud af 4 personer har gavn af høreapparat, idet høreapparaterne maskerer den lyd, der opleves i øret.

Lidt viden om tinnitus

  • Vidste du, at 75% af alle tinnitustilfælde afhjælpes, når man får høreapparat?
  • Vidste du, at tinnitus kan være symptom på øresygdom?
  • Vidste du, at man kan træne sig i at høre “udenom” en tinnitus?

Tinnitus

Har du Tinnitus i generende grad, findes der hjælp i Tinnitus Høreapparater med Marsker, der kan afhjælpe tinnitus, men det skal prøves for at finde ud af, om det hjælper. Tinnitus høreapparater minder om almindelige høreapparater i udseende, men den har en ekstra mulighed. Der kan tilføjes et Tinnitus program, også kaldet marsker i høreapparatet.

Tinnitus marsker sender en konstant lyd, man lige kan høre uden at den skal overdøve. Lyden bliver ligesom høreapparatet tilpasset den enkeltes behov. Det kan være en man hører konstant eller slår til og fra efter behov.

Der er forskellige årsager til Tinnitus, og det er forskelligt fra person til person, hvordan vi oplever den, dermed kan det også være forskelligt, hvad der hjælper den enkelte. Om det er høreapparat i sig selv eller der skal ekstra hjælpemidler til.

 

Vi ved, at tinnitus er et symptom, og at det kan kan være tilstede alene, eller sammen med andre øresymptomer. Tinnitus kan genere både normalthørende og døve. Høj musik og støj er medvirkende til udbredningen af øresusen eller tinnitus. Tinnitus har eksisteret i 4000 år – og der har været forsøgt mange behandlinger. Viden om lydens vej fra øre til hjerne – bla. ved hjælp af specielle scanninger har kastet lys over, hvad tinnitus kan skyldes. Der er flere måder at behandle generende tinnitus på og det vil vi gerne viderebringe til dig, så du kan få et bedre liv med tinnitus. Vi er audiologiassistenter og speciallæger i øre-næse-halssygdomme, der sammen med eksperter indenfor høreapparatfirma, vil udvide vores kompetence. Vi høres ved…

Vi kan iøvrigt henvise til en god bog om emnet: “Doktor, hvorfor har jeg tin9tus” af ørelæge Peter Paaske.  
Bogen kan købes i hørecenter limfjord og i øre-næse-halsklinikker i Thisted og Nykøbing for 129 kr.

Vi har desuden fundet en god anbefaling af en Tinnutusapp til dig og du kan hente dem direkte her:

Hent applikationer her:

        

 

Information.svg Tinnitusapp

Ny tinnutusapp til din smartphone, kan hjælpe dig med at falde i søvn. Vi fortæller dig mere her.

Læs mere
Diagnostics pos.svg Undersøgelser

Det er vigtigt, at det er det rigtige høreapparat, der vælges. Det kræver en god undersøgelse, tid og samtale.

Læs mere
Information.svg Information

Vil du gerne vide mere om høretab og forskellige øresygdomme, så har vi lavet nogle forskellige artikler til dig.

Læs mere
Donate_fill.svg Tilskud

Du har ret til tilskud, hvis du ikke har haft høreapparater før eller hvis du skal have fornyet dine høreapparater.

Læs mere