Personale

Vi er audiologiassistent Hanne Jessen og Budolfi Høreklinik. Alle partnere i Hørecenter Limfjord. Til at servicere og betjene kunderne har vi desuden audiologiassistent Jette Grarup og audiologiassistent Camilla Yde Kromann og sekretær/klinikassistent Dorthe Bækhøj Engmark.

Vi har igennem mange år beskæftiget os med personer med høretab og behandling af høretab – hver fra vores specielle indfaldsvinkel. For 8 år siden startede samarbejdet, fordi vi fik en aftale om offentlig høreapparatudlevering – gratis – til personer der bor i region Nordjylland. Samarbejdet betyder at kunderne først undersøges af øre-næse-halslæge og dernæst får taget en høreprøve. Det drøftes hvilken behandling der kan anbefales.

For 5 år siden fik vi mod på at udvide med privat høreapparatudlevering, hvor kunderne får høreapparat med en vis egenbetaling. Samtidig udvidede vi med ansættelse af audiologiassistent Jette Graup. I efteråret 2016 ansatte vi Camilla Yde, da vi havde så god tilgang af kunder der ønsker offentlig eller privat, at vi ikke havde hænder nok.
Audiologiassisterne arbejder selvstændigt, men vi har også teamwork audiologiassistenter imellem og sparring med øre-næse-halslægerne dagligt.

 Både i den offentlig og private funktion tilstræber vi, at alle får en faglig velfunderet og individuel behandling og rådgivning, så der opnås stor tilfredshed hos brugeren. Dette teamwork anser vi for meget vigtigt og det udbygger vi til løbende.

Search_fill.svg Find os

Du kan finde os i både Nykøbing og Thisted og har du brug for et kort, så du kan få et overblik, så klik her og se mere.

Find os
Information.svg Information

Vil du gerne vide mere om høretab og forskellige øresygdomme, så har vi lavet nogle forskellige artikler til dig.

Læs mere
Diagnostics pos.svg Undersøgelser

Det er vigtigt, at det er det rigtige høreapparat, der vælges. Det kræver en god undersøgelse, tid og samtale.

Læs mere
Alarm clock pos.svg Bestil tid

Vi kan altid finde en tid til dig. Ring mandag - onsdag mellem 11-15 og fredag 9-12 på telefonnummer 96 19 01 00.

Læs mere